Magneti za vodu

Magnetni štapići
Magnetni štapić koji menja strukturu vode tako da postaje pogodnija za detoksikaciju organizma. Prvi korak ka očuvanju zdravlja.